Eläinavusteinen valmentaja
SFAAT® 30 op

Eläimellä ja ihmisellä on vuosituhansia kestävä yhteinen tarina ja kiinteä suhde toisiinsa. Eläimen ja ihmisen välinen suhde on usein hyvin merkityksellinen ja eläimen on todettu tuovan apua moniin ihmisen emotionaalisiin ongelmiin.

Eläinavusteinen valmentaja SFAAT (Solution Focused Animal Assisted Therapy) 30 op

Eläinavusteinen valmentaja -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii sosiaali-, terveys – tai kasvatusalan ammattilaisen työparina. Koulutus antaa valmiudet yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön.

Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, etologia sekä ekopsykologia.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Eläin on suunnitellusti ja tavoitteellisesti mukana asiakastyössä.

Eläinavusteisen valmentajan koulutusta on järjestetty vuodesta 2010 lähtien ja eläinavusteisia valmentajia on valmistunut yli 400.

Koulutuksen sisältö:

Toteutus: Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy:

 • 12 koulutuspäivää, joista 8 päivää lähiopetusta  ja 4 etäopetusta (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • Oppimispäiväkirja
 • Kirjalliset oppimistehtävät, kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuusreferaatit
 • Opinnäytetyö
 • Asiakastyöhön liittyvää harjoittelua
 • Turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmat asiakastyöhön

 

Koulutuksen sisältöalueet

 • Terapeuttinen työskentely, eläinavusteisuuden teoriapohja ja asiakastyö
 • Eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuodot, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä kouluttamisesta
 • Valmentajan ja eläintyöparin toiminta, harjoittelu oman eläimen kanssa
 • Eläinavusteiseen työskentelyyn tutustuminen ja käytännön harjoitukset,  tilavierailut

 

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAT, englanniksi Solution Focused Animal Assisted Therapy)

KOULUTTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Tanja Paasonen (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhyterapeutti, ammatillinen opettaja
 • Ulla Henriksson Erityistason ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä kognitiivinen psykoterapeutti, ammatillisten aineiden opettaja, pariterapeutti, Mindfulness-ohjaaja, eläinavusteinen valmentaja, sosionomi AMK
 • Hanna Paatero Teatteri-ilmaisun ohjaaja, kuvataideterapeutti, teatteriohjaaja, työnohjaaja,
  neuropsykiatrinen valmentaja.
 • Iris Vainio erityisopettaja ja tutkija
 • Eija Wager FM, kirjailija, eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen työnohjaaja
 • Katriina Mähönen, eläinavusteinen valmentaja, eläintietokirjojen kustantaja ja suomentaja/Sanasilta Oy, Green care -palveluita tarjoava yrittäjä/Villitarha
 • Aino Koivukunnas, KTM, eläintenkouluttaja AT, coach, työyhteisövalmentaja /Hevosilo
 • Tuukka Äännevaara, fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja eläinavusteinen valmentaja
 • Anna Siren, Luokanopettaja (KM), neuropsykiatrinen valmentaja, eläinavusteinen valmentaja, miljöösuunnittelija

ELÄINTYÖPARI -SOVELTUVUUSTESTI

Useat työpaikat ja asiakkaat vaativat koiralta ammattilaisten tekemää soveltuvuusarviointia työkoiraksi. Koulutuksen jälkeen onkin mahdollisuus suorittaa Eläintyöpari -soveltuvuustesti oman työkoiran kanssa. Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu koiran työhuivin käyttöön ja diplomiin.

Myös muiden eläinlajien soveltuvuutta testataan.

KOULUTUKSEN HINTA

Eläinkuusikon oman koulutuksen hinta on 2290 EUR (sis.ALV) ja sen voi maksaa osamaksulla alk. 90 EUR/kk

Ota yhteyttä

Eläinkuusikko
Tanja Paasonen
Nummensuontie 168, Numminen
p. 040 5238747
info@elainkuusikko.fi
fb: eläinavusteinen valmentaja

Yhteystiedot

Eläinkuusikko
Tanja Paasonen
Nummensuontie 168, Numminen
info@elainkuusikko.fi
fb: eläinavusteinen valmentaja

2020 © All Rights Reserved.